Khảo sát năng lực ngoại ngữ

Khảo sát năng lực ngoại ngữ giúp các Sở GD&ĐT, trường học, đơn vị giáo dục tổ chức những kỳ khảo sát trình độ ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên, cán bộ công nhân viên trong tổ chức theo chuẩn đầu ra Đề án ngoại ngữ 2020 của Bộ GD-ĐT và Quyết định 2080/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án dạy & học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân.

lợi ích

nhà trường

  • Có thể tổ chức khảo sát trên quy mô lớn với sự tiết giảm tối đa 90% nguồn lực về chi phí nhân sự, in ấn; thời gian chấm điểm, vào danh sách điểm và thống kê kết quả.
  • Phân tích chính xác điểm mạnh/ yếu của học sinh theo từng kỹ năng. Từ đó, có thể đưa ra kế hoạch bồi dưỡng thích hợp.
  • Dễ dàng truy cập và lưu trữ điểm số.

học sinh

  • Tham gia đánh giá trực tuyến trình độ tiếng Anh theo chuẩn CEFR (Khung quy chiếu Trình độ Ngôn ngữ chung Châu Âu).
  • Sau khi hoàn thành bài khảo sát, học sinh biết ngay trình độ từng kỹ năng tiếng Anh để có kế hoạch bồi dưỡng và trau dồi khả năng ngoại ngữ của mình.

ưu điểm

1
Hạ tầng mạnh Dựa trên nền tảng Amazon Auto Scaling để chịu hứng tải không giới hạn và tính bảo mật rất cao.
2
Tích hợp cơ sở dữ liệu Đồng bộ cơ sở dữ liệu từ Sở để tất cả học sinh đều có thể dùng Mã định danh đăng nhập sử dụng hệ thống.
3
Chống gian lận trong quá trình làm bài Không cho copy nội dung.
Cảnh báo khi mở tab khác hoặc nhấp chuột khỏi trang thi.
Tự động nộp bài và thông báo trên tài khoản quản lý sau 1 phút không trở về trang thi.
Ẩn audio phần Listening tránh trường hợp thí sinh nghe nhiều lần.
4
Quản lý rủi ro trong quá trình làm bài Trong khi thi - Máy gặp trục trặc
Tài khoản quản trị cho phép thí sinh thi lại (lưu kết quả bài làm trước đó) hoặc thi lại từ đầu (reset bài thi).

Trong khi thi - Rớt mạng
Hệ thống tự động lưu bài làm trong 10 giây. Khi đường truyền mạng ổn định, thí sinh tiếp tục làm bài.

Sau khi thi - Rớt mạng
Trong 5 phút, đường truyền mạng ổn định, hệ thống tự động nộp bài cho thí sinh.
5
Xem điểm/ báo cáo/ thống kê Cho phép xem điểm của từng bạn học sinh, cho phép học sinh thi lại/ thi lại từ đầu (nếu cần thiết); xem báo cáo/ thống kê của từng trường/ khu vực.